Obvladovanje bolečine pri prašičih

Z naraščajočim razumevanjem dobrih kmetijskih praks postaja pomen obvladovanja bolečine pri prašičih vse bolj pomemben.

V preteklosti so včasih trdili, da prašiči bolečino čutijo manj intenzivno ali pa je sploh ne čutijo. Vendar prašiči, tako kot govedo, znajo prikriti znake bolečine, zato jo je včasih težko prepoznati.

Danes je splošno sprejeto, da je pri običajnih postopkih v prašičereji potrebno učinkovito lajšanje bolečin, zato so bile razvite metode anestezije in analgezije prašičev, ki zagotavljajo dobro počutje živali.

Celostni pristop k obvladovanju bolečine

Dobrobit živali postaja ključna tema za družbo, potrošnike in politike. Celostni pristop k obvladovanju bolečine je bistveni del vsake dejavnosti, katere cilj je izboljšati dobro počutje prašičev.

Pain management in Cattle - Dechra's integrated approach

Pogosti vzroki bolečine pri prašičih

Prvi korak je odpravljanje osnovnega vzroka bolečine. Rutinski postopki reje prašičev (kastracija, krajšanje repa, če je v državi dovoljeno) so pogosto potrebni zaradi varnosti, kakovosti mesa ali upravljanja, vendar lahko povzročijo veliko nelagodje in stisko živali, če niso ustrezno izvedeni. Bolečine lahko povzročijo tudi neprimerne bivalne razmere ali bolezen. Veterinarji imajo ključno vlogo pri ocenjevanju potreb živali in zagotavljanju celovitih smernic za spoštovanje standardov dobrobiti živali. Navsezadnje bodo zadovoljni prašiči dosegli boljše rezultate.

 

Prepoznavanje znakov bolečine pri prašičih

Prepoznavanje nelagodja ali bolečine pri prašičih je lahko zahtevno. Splošni kazalniki bolečine so lahko zmanjšan apetit, letargija, nenormalna drža in gibanje ali povišan srčni utrip in frekvenca dihanja. Bolj subtilne znake je mogoče razvrstiti z lestvico obrazne mimike prašičev.

 

Strategije za obvladovanje bolečine pri prašičih

Ustrezno protibolečinsko zdravilo je odvisno od vzroka in lokacije bolečine ter je lahko multimodalno, tj. kombinacija različnih analgetikov, ki se dajejo na različne načine (peroralno, injekcijsko, lokalno), da se optimizira učinek.

keyboard_arrow_up