Okužba z valjastimi črvi pri piščancih

Parazitski črvi vplivajo na zdravje črevesja in dihal pri perutnini, kar vpliva na uspešnost farme. Sodobne prakse, kot so izboljšana nastanitev, higiena in upravljanje, so zmanjšale, vendar niso odpravile pojavnosti okužb s paraziti. Nasprotno, tveganje se poveča, ko je zaradi dobrobiti na prostem več ptic. Ocenjuje se, da je stopnja okužbe pri pticah v prosti reji v povprečju več kot 80%.

Zajedavci

Valjasti črvi so ena najpogostejših vrst helmintov, ki okužijo perutnino.
Ti črvi se nahajajo v tankem črevesu okuženih ptic.

 • Ascaridia galli
 • Capillaria
 • Heterakis

Večina ptic ne kaže očitnih simptomov okužbe.

 • Jajčeca se izležejo v tankem črevesu v 24 urah
 • Jajčeca se izločajo z iztrebki
 • Embrionirana jajčeca, ki vsebujejo drugi ali tretji stadij ličinke
 • Direktno – piščanci zaužijejo embrionirana jajčeca iz tal ali stelje ali s kontaminirano vodo ali krmo
 • Indirektno – embrionirana jajčeca so bila zaužita z deževnikom, ki je vmesni gostitelj

Pomen razvojnega kroga zajedavca

Jajčeca so odporna na izsušitev, vročino in mraz ter so v tleh pod ugodnimi pogoji sposobna preživeti do 10 let.
Valjasti črvi imajo lahko direkten življenjski cikel (odvisno samo od ptice, ki je gostitelj; Ascaridia) ali indirekten (z vmesnimi gostitelji v okolju; Capillaria in Heterakis).

Pomen razvojnega kroga zajedavca

Jajčeca so odporna na izsušitev, vročino in mraz ter so v tleh pod ugodnimi pogoji sposobna preživeti do 10 let.
Valjasti črvi imajo lahko direkten življenjski cikel (odvisno samo od ptice, ki je gostitelj; Ascaridia) ali indirekten (z vmesnimi gostitelji v okolju; Capillaria in Heterakis).

Interval med vnosom embrioniranih jajčec iz okolja in ponovnim izločanjem novih jajčec (prepatentno obdobje) je 3-7 tednov, odvisno od vrste črvov. Ta interval je osnova za ustrezen program odpravljanja parazitov.

 

 

 • Povprečna skupna prevalenca je bila 79,4% v razponu od 4 do 100%.
 • Pri piščancih so bili najpogostejši Ascaridia galli (35,9%), Heterakis gallinarum (28,5%) in Capillaria spp. (5,90%). Trakulja Raillietina spp.  (19,0%) je bila tudi dokaj pogosta.
 • Pri piščancih, ki so jih gojili v dvoriščnih rejah in v prosti reji, je bila skupna razširjenost okužb s helminti izrazito višja (82,6% in 84,8%,) kot pri piščancih, ki so bili nameščeni v kletkah (63,6%).
 • Reference

                   ​Poult Sci, 2021 May; 100(5): 101082 PMCID:PMC8047976

                   Published online 2021 Mar 4. doi: 10,1016/j,psj,2021, 101082 PMID: 33813325

                   Global and regional prevalence of helminth infection in chickens over time: a systematic review and
                   meta-analysis

                   Anwar Shifaw, Teka Feyara, Stephen W. Walkden-Brown, Brenda Sharpe, Timothy Elliot and Isabelle Ruhnke

Ekonomski učinek

Gastrointestinalni zajedavci Ascaridia galli, Heterakis in Capillaria, so odgovorni za najpogostejše in velike gospodarske izgube v reji perutnine.

Species Type Occurence Cost of infestation
Capillaria spp Lasnica Golša, požiralnik €€
Veliko tveganje za okužbo po vsem svetu
Ascaridia spp Valjasti črvi Tanko črevo €€€
Resen problem po vsem svetu
Heterakis spp Valjasti črvi slepega črevesa Slepo črevo €€€€
Verjetno najbolj nevarni valjasti črvi v perutninarstvu po vsem svetu

 

Zakaj je pomembna ustrezna pogostost odpravljanja glist?

Za vso perutnino v proizvodnem ciklusu, daljšim od nekaj tednov, ali v prosti reji je priporočljivo redno odpravljanje parazitov, interval zdravljenja pa je odvisen od dveh dejavnikov

 • Prepatentno obdobje(a) za problematične vrste valjastih črvov: Zdravljenje okužbe, preden pride do izločanja jajčec – prekinitev življenjskega cikla
 • Pritisk okužbe v jati: Z večjim pritiskom iz okolja (več jajčec v okolju) bo morda potrebno več zdravljenj v krajših intervalih, da se učinkovito zmanjša obremenitev z valjastimi črvi

 

Downloads 

keyboard_arrow_up