Describing dairy inflammation symptoms

Mastitis pri govedu

Se soočate s stalnimi težavami z zdravjem vimena? Ste ujeti v past stroškov zaradi mastitisa? Tukaj najdete koristne informacije, o katerih se lahko pogovorite z vašim veterinarjem.

Mastitis je ena najpogostejših zdravstvenih težav pri proizvodnji mleka, ki jo spremlja največja uporaba protimikrobnih zdravil. Mastitis ima zelo negativen vpliv na dobrobit goveda, kakovost mleka in zadovoljstvo rejca, hkrati pa povzroča veliko gospodarsko škodo.

Se soočate s stalnimi težavami z zdravjem vimena? Ste ujeti v past stroškov zaradi mastitisa? Tukaj najdete koristne informacije, o katerih se lahko pogovorite z vašim veterinarjem.

Mastitis je ena najpogostejših zdravstvenih težav pri proizvodnji mleka, ki jo spremlja največja uporaba protimikrobnih zdravil. Mastitis ima zelo negativen vpliv na dobrobit goveda, kakovost mleka in zadovoljstvo rejca, hkrati pa povzroča veliko gospodarsko škodo.

 

 

 

Naše predane ekipe vam bodo nudile podporo in z veseljem odgovorile na vsa vaša vprašanja.Kaj je mastitis pri govedu?

Mastitis je v bistvu vnetje ene ali več vimenskih četrti. Pri vimenu med lokalne simptome sodijo bolečina, oteklina, rdečina in sprememba videza mleka (npr. kosmiči ali krvavo mleko). Bolezen lahko spremljajo simptomi, ki vplivajo na celotno žival, na primer zvišana telesna temperatura, zavračanje krme, zmanjšana mlečnost in sindrom ležeče krave (ki ga povzročajo cirkulacijske in/ali homeostatske motnje).

Kljub pomembnim izboljšavam v živinoreji in tehnologiji molže je zdravje vimena še vedno ena najpogostejših zdravstvenih težav v proizvodnji mleka. Mastitis negativno vpliva na dobrobit goveda in kakovost mleka, pa tudi na zadovoljstvo pridelovalcev mleka.

Kaj povzroča mastitis pri govedu?

Na splošno bakterijske intramamarne okužbe (IMI) veljajo za patogene, povezane s tem kompleksom bolezni. Toda mastitis je bolj zapleten. Pri njem ne gre le za posamezno kravo z bakterijsko okužbo. Vnetni odziv vimena lahko sprožijo mikroorganizmi, pa tudi travmatski ali toksični dejavniki ali celo neustrezno krmljenje. Zelo pomemben vpliv na pojavljanje mastitisa v rejah krav molznic predstavljata okolje, kjer so živali nameščene (namestitev, nastilj, ustrezna mikroklima v hlevu) in upravljanje s čredo (načini krmljenja, molža ter upravljanje krav molznic v obdobju presušitve, obporodnem in poporodnem obdobju).

Kakšni so stroški mastitisa?

Na Nizozemskem so nedavno izračunali, da skupni stroški mastitisa pri eni kravi v obdobju laktacije znašajo 240€ na leto.1 Neposredni stroški posameznega primera mastitisa zajemajo stroške zdravljenja, denimo stroške veterinarskih storitev in zdravil, seveda pa tudi v primerih, ko se mleko zavrže zaradi karence in skrbi glede varnosti hrane.

Upoštevati pa je treba še posredne stroške, ki vključujejo izgubo proizvodnje, dodatno delo in izločitev živali. Izguba mleka je lahko prehodna ali tudi trajna. Za povprečen klinični primer je bila določena razumna (in najbrž podcenjena) izguba približno 5%.2 To recimo znaša 375 litrov mleka pri kravi z donosom 8000 kg na leto (270 dni laktacije), če se okuži v drugem mesecu laktacije.

Poleg tega lahko na kakovost mleka vpliva tudi visoko število somatskih celic in spremembe v sestavi mleka, kot je zmanjšanje vsebnosti maščobe. Posledica je lahko znižanje cene mleka in drugih s tem povezanih dajatev.

V strošek 240 € na kravo v laktaciji so bili vključeni tudi stroški preventivnih ukrepov, s katerimi so poskušali omejiti pogostost primerov mastitisa. Ti stroški se med farmami zelo razlikujejo, kar veterinarjem omogoča, da s svojim svetovanjem izboljšajo finančni rezultat mlečnih farm.1

Ali je mastitis pri kravah nalezljiv?

Mastitis je lahko zelo nalezljiva bolezen. Na prenos bolezni vpliva veliko različnih dejavnikov. To je odvisno je od živali, prisotnega povzročitelja bolezni ter tudi od rejskih razmer in postopka molže.

Vime se lahko okuži, če obstaja neravnovesje med odpornostjo krave in stopnjo jakosti infekcije iz okolja. Zunanji okoljski pogoji so pomembni dejavniki tveganja za nastanek mastitisa. Pomembni so vreme, higiena, reja živali in tehnologija molže.

Kako razvrščamo mastitis?

Za boljši pregled lahko bolezen razvrstimo glede na potek bolezni in prisotne mikrobe. Te razvrstitve so po svoji zasnovi pomanjkljive, saj lahko pride do odstopanj od pravila.

Bolezen:

Akutni mastitis add

Nenaden vnetni odziv, ki je neposredno prepoznaven zaradi očitnih simptomov, kot so kosmiči.

Zahrbten potek, malo simptomov, pogosto le povečano število celic, z gospodarskega vidika je zelo zaskrbljujoč zaradi zahrbtne okužbe, ki se razširi po celotni farmi. 

Obstaja tudi mastitis, ki ga ne povzročajo mikrobi. Tu boste morda imeli težave pri izolaciji »glavnega« povzročitelja bolezni. Razlog za to so lahko analizne metode v laboratoriju ali metode vzorčenja. Vzrok za vnetje pa sta lahko tudi stres ali neuravnotežena prehrana. 

Vzrok:

S kravami povezani mikrobi add

Te bakterije živijo na koži krav. Običajno so dobro prilagojene na kravo kot gostiteljico, zato pogosto sprožijo blažja vnetja. Toda nekateri izmed teh patogenov lahko povzročijo kronični mastitis z malo verjetnostjo ozdravitve, če se ne zdravijo na strukturiran način.

Ti mikrobi pridejo iz hlevskega okolja. Običajno niso dobro prilagojeni gostitelju, zato običajno sprožijo močna vnetja. Dobra novica je, da lahko pogosti mastitis z okoljskimi povzročitelji preprečimo z odkrivanjem in odpravljanjem higienskih pomanjkljivosti.

Nekatere skupine bakterij so običajno sestavljene iz več različnih podvrst. Nekatere bakterije Streptococcus uberis ali koagulaza negativni stafilokoki imajo lahko recimo lastnosti obeh skupin. 

Toda znanstveniki so v zadnjih letih strogo razlikovanje med navedenima skupinama postavili pod vprašaj.3 Pogoji za proizvodnje mleka so se v zadnjih desetletjih drastično spremenili, saj so hleve s privezovanjem zamenjali hlevi z ležalnimi boksi. S tem so se spremenili tudi vzorci prenašanja bakterij in nekatere obstoječe kategorije bolezni so postale zastarele.3

Kakšna je razlika med kliničnim in subkliničnim mastitisom?

Subklinični mastitis je stanje vimena brez kliničnih simptomov bolezni in brez vidnih sprememb v mleku. Povečanje števila somatskih celic je lahko edini način za odkrivanje okuženih živalih.

Krave s subkliničnim mastitisom imajo lahko nižjo mlečnost, pri njih obstaja tveganje za klinični mastitis, hkrati pa so alarmantne kot vir okužb za druge krave.

Signs of increased somatic cell count (SCC)

Klinični mastitis pomeni stanje z vidnimi simptomi, ki prizadenejo vimenske četrti in/ali mleko. Mlečnost se pri teh živalih večinoma zmanjša in se pogosto ne vrne na prejšnji nivo niti po uspešnem zdravljenju mastitisa.

Glede na resnost simptomov ga lahko razdelimo na 3 stopnje.

1. stopnja (blaga): mleko je spremenjeno.  Sestava mleka je drugačna, opazimo lahko kosmiče in barva ter vonj sta lahko spremenjena.

2. stopnja (zmerna): vimenske četrti so lahko tople, otekle in rdeče. Krava ima bolečine in lahko tudi povišano temperaturo.

3. stopnja (huda): krava je na splošno bolna, ima povišano temperaturo, bolečine, je v šoku in je dehidrirana. Vime in mleko se spremenita.

Klinični mastitis

Pri mastitisu 1.stopnje je prvi klinični znak: spremenjeno mleko. Krava je še vedno v dobrem zdravstvenem stanju..

Pri mastitisu 2.stopnje se stanje poslabša in se pojavijo sekundarni klinični znaki: vime je oteklo, krava ima bolečine.

Pri mastitisu 3.stopnje se stanje še poslabša: krava je vidno bolna in ima bolečine.

1: van Soest et al. (2016): “Failure and preventive costs of mastitis on Dutch dairy farms”, J. Dairy Sci. 99:8365–8374, doi: 10.3168/jds.2015-10561.

2: Seegers et al. (2003): “Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy cattle herds”, Vet. Res. 34 (2003) 475–491, doi:10.1051/vetres:2003027.

3: Klaas et Zadoks (2018): “An update on environmental mastitis Challenging perceptions”, Transbound Emerg Dis. 2018; 65(1), pp. 166-185. doi: 10.1111/tbed.12704

 

Kako odkrijemo mastitis?

Zgodnje odkrivanje subkliničnega in kliničnega mastitisa je pomembno, saj zmanjša tveganje za širjenje bolezni v čredi ter pripomore k učinkovitemu zdravljenju in izvajanju preventivnih ukrepov.

Akutni klinični mastitis: add

Akutni mastitis pogosto takoj prepoznamo po jasnih simptomih in z opazovanjem posameznih živali pri molži. Kosmiči v mleku so posledica odmrlega epitelija in vnetnih celic v vimenu. Poleg tega je prizadete živali zaradi otekanja obolelih četrti vimena težje pomolsti kot zdrave krave.

Subklinični (kronični) mastitis:

Subklinični mastitis je težje odkriti. Subklinične okužbe se pogosto odkrijejo na osnovi skupnega bazenskega vzorca ali vzorca pri rednih mesečnih mlečnih kontrolah v rejah, ki so vključene v t.i. A kontrolo (kot poročilo DHI). Visoko število somatskih celic je znak tveganja za klinični mastitis in širjenje okužb.

Če farma ne sodeluje v programu DHI, vendar ima nameščeno sodobno opremo za molžo, lahko nekatere naprave, kot so molzni roboti, izmerijo električno prevodnost mleka vsake krave glede na mejno vrednost. Prevodnost mleka je zgodnji pokazatelj morebitnega povečanega ŠSC in mastitisa, vendar ni zelo specifičen, saj povečanje prevodnosti, ki ga povzročajo ioni, ni nujno povezano z mastitisom.

Če se na farmi ne uporablja nobena izmed navedenih metod, je edini način za prepoznavanje živali z visokim tveganjem izvedba testa California Mastitis Test (CMT). Ta test je poceni in preprost, vendar je lahko težek za interpretacijo in ima nizko občutljivost.

Veterinarji, rejci in pridelovalci mleka imajo ključno vlogo pri uspešnem prepoznavanju krav z visokim tveganjem za povečano število somatskih celic. Veterinarji lahko pomagajo pri odkrivanju in selekciji sumljivih krav. Številne veterinarske klinike in laboratoriji za analizo mleka imajo nameščene avtomatske števce celic za večjo natančnost in potrditev. Poleg tega številne veterinarske organizacije nudijo redno vrednotenje razpoložljivih podatkov, ki služijo kot pokazatelji zdravstvenega stanja živali. 

Število somatskih celic (ŠSC) kaže na število vnetnih celic v mleku. »Zdravo« mleko ima nizko število vnetnih celic na ml. Kljub temu je določena količina celic normalna, saj je njihova funkcija zagotavljanje naravne odpornosti.

ŠSC se uporablja kot pokazatelj kakovosti mleka in tveganja za nastanek mastitisa (glejte spodnjo tabelo). Prevalenca krav s povečanim številom celic kaže na tveganje za pojav mastitisa. Pri kravah so za analizo pomembni številni dejavniki, kot so starost, faza laktacije, genetika in zgodovina. Veterinar in rejec imata pomembno vlogo pri presoji teh dejavnikov.

Pokazatelji mastitisa so:

% živali < 100.000 ŠSC/ml    – Mejna vrednost: > 50%                            – Cilj: > 75%
% živali > 100.000 ŠSC/ml    – Mejna vrednost: < 50%                            – Cilj: < 25%
% živali > 400.000 ŠSC/ml    – Mejna vrednost: < 15 %                           – Cilj: < 8%
% živali > 1.000.000 ŠSC/ml – Mejna vrednost: < 5%                              – Cilj: < 2%
% telic > 100.000 ŠSC/ml       – Mejna vrednost: < 35%                           – Cilj: < 15%
Stopnja ozdravitve v času presušitve    – Mejna vrednost: > 50%              – Cilj: > 70%
Stopnja novih okužb v času presušitv   –  Mejna vrednost: < 20%             – Cilj: < 10%
Stopnja neozdravljivih okuženih živali – Mejna vrednost: < 2%               – Cilj: 0%
Stopnja novih okužb v čredi                  – Mejna vrednost: < 5%               – Cilj: < 2%

 • Redno pregledovanje črede, t.j. vzorčenje mleka in ugotavljanje pomembnih mikrobov na farmi. Število vzorcev za pregledovanje črede: 10–20% črede, razdeljene na krave po telitvi, krave v laktaciji in na krave nosilke števila celic.
 • Na farmah, ki imajo zdravstvene težave z vimeni ali po sanaciji je koristno pregledati krave, ki so pravkar telile, da bi zaščitili proizvodne krave pred patogeni, ki jih prenašajo krave v obdobju presušitve/telice. Praktični nasvet: Tedenski zbirni vzorec za RT-PCR  test iz skupnega zbiralnika mleka za napajanje telet. Lahko domnevamo, da je mleko večine krav po telitvi tako ali tako zbrano v skupnem zbiralniku mleka. 

Kakšen pomen imajo vzorci mleka za bakteriologijo?

V primerih akutno obolelih posameznih krav lahko vzorce mleka odvzamemo kravam s kliničnim mastitisom in kravam s sumom na subklinični mastitis z očitno povečanim številom somatskih celic (>400.000 celic/ml).

Bakteriologija ima na razpolago več metod za identifikacijo povzročitelja bolezni/bakterij. Naknadno lahko tudi ugotovimo na katero protimikrobno zdravilo je patogen občutljiv, kar nam omogoči optimalno zdravljenje. V nadaljevanju lahko najdete zelo kratko in poenostavljeno razlago različnih sistemov:

Bakterijska kultura

Vzorec mleka se na poenostavljen način obdela in nanese na več selektivnih gojišč. Če v enem od teh gojišč raste prevladujoča kultura, se prečiščen vzorec prenese v ustrezno hranilno juho. Po vzgojitvi čiste kulture se lahko ta vzorec posreduje v nadaljnje biokemijsko testiranje.

MALDI TOF

To je sistem za množično uporabo in delno avtomatizirano masno spektrometrijo. Standardno razredčen prečiščeni vzorec se izpostavi viru svetlobe. Pri vsakem vzorcu se lahko izmeri vzorec odboja in absorpcije ter se nato pripiše točno določenim patogenom.

PCR v realnem času (RT-PCR)

This is a fully automated system. The cells in the sample are being processed and broken up in order to expose the cellular genetic material. Biochemical Markers can bind to known genetic sequences of bacterial strains and identify subspecies. Whilst this method is extremely precise and can even identify microbials in the sample that are already dead or just hard to isolate and grow, it has the downside of not providing a purified sample for susceptibility testing.

Laboratorijska analiza s pomočjo bakterijske kulture je za izvedbo relativno poceni. Mnoge veterinarske klinike nudijo to storitev tudi na ravni klinike, kar omogoča hitrejši rezultat, večje zavedanje o vlogi bakterij ter hitro posredovanje nasvetov o zdravljenju in obvladovanju bolezni. Tehnologiji MALDI-TOF in RT-PCR zahtevata večji finančni vložek in sta lahko na voljo samo v komercialnih certificiranih laboratorijih za mleko ali zelo velikih veterinarskih klinikah.

Vloga bakteriologije je zelo pomembna iz več razlogov:

 • Poznavanje povzročitelja bolezni je osnova za pravilno in selektivno zdravljenje.
 • Sisteme upravljanja in vzreje se lahko prilagodi glede na ugotovljeni patogen.
 • Pozitiven izid bakterijske kulture je verjetnejši, če so krave z visokim ŠSC izbrane zgodaj in kritično določene za analizo. 

Zakaj je testiranje občutljivosti tako pomembno?

V primeru pozitivne bakterijske kulture lahko laboratorij opravi test občutljivosti ali ‘antibiogram‘, ki pokaže, na katera protimikrobna zdravila je patogen občutljiv. To je zelo pomembno za pravilno, selektivno in učinkovito zdravljenje. Še pomembnejše pa postane zaradi razvoja odpornosti specifičnih bakterij v bolnišnicah za ljudi. Mi imamo ključno vlogo pri odgovorni rabi protimikrobnih zdravil.

 • Izberite preudarno rabo antibiotikov kot zdravljenje prve izbire (kategorija D glede na razvrščanje antibiotikov po EMA).
 • Uporabite rezultate za oceno in spremljanje okužbe mastitisa 2. in 3.stopnje.
 • Na podlagi rezultatov izberite zdravljenje za mastitis 1.stopnje in subklinični mastitis.
 • Poiščite odporne bakterije (proizvajalci β-laktamaze, MRSA, ESBL, proizvajalci AmpC).

Zmanjšanje uporabe protimikrobnih zdravil se začne z izbiro živali. Ne zdravite kroničnih primerov s ponavljajočimi se simptomi. Namesto tega na novo okužene krave z občutljivimi patogeni temeljito zdravite.

Dechra Paper Ring je praktičen pripomoček, ki olajša testiranje občutljivosti v veterinarski kliniki. Interna bakterijska analiza omogoči hitro svetovanje, zdravljenje in nadaljnje ukrepe, ki so koristni za rejce.

Kako učinkovito in strateško zdraviti mastitis?

Odkritje antibiotikov in dostopnost teh farmacevtskih proizvodov v drugi polovici 20. stoletja sta pomenila revolucijo v veterinarski medicini ter izboljšanju kakovosti mleka.1 Med letoma 1927 in 1956 je bila ugotovljena povezava med različnimi vrstami bakterij in mastitisom. Zaskrbljenost glede te bolezni je večinoma temeljila na posledicah za javno zdravje.2

V 60. in 70.letih prejšnjega stoletja so razvili več režimov antibiotičnega zdravljenja in nekateri izmed teh konceptov veljajo še danes.2 Od leta 1990 se povečuje ozaveščenost o razvoju protimikrobne odpornosti (AMR) na primeru bakterije Staphylococcus aureus (MRSA), odporne na meticilin. Vladne politike so začele obravnavati (na primer na Nizozemskem leta 2005) bolj restriktivno rabo protimikrobnih zdravil.1

Razpoložljivost učinkovitih možnosti zdravljenja je bistvenega pomena pri zagotavljanju dobrobiti živali. Zato so glavni cilji zdravljenja:

 • zdravljenje trenutne bolezni
 • povrnitev produktivnosti obolele živali
 • preprečitev ponovitve bolezni
 • preprečevanje okužbe drugih živali

Odgovorna raba antibiotikov pomeni, da se moramo na vsak način izogibati nepotrebnemu ali verjetno neučinkovitemu antibiotičnemu zdravljenju. Pred začetkom zdravljenja z antibiotiki  si moramo zastaviti nekaj vprašanj, da lahko določimo cilje zdravljenja:

 • Kako huda je bolezen?
 • Ali je ta krava že imela mastitis med to laktacijo?
 • Ima ta krava vseskozi milijonsko število celic?
 • Koliko je stara ta krava?
 • Kakšna je vrednost obolele krave?
 • Ali poznam najpogostejše povzročitelje bolezni na svoji farmi (glavne patogene, ki povzročajo mastitis)?
 • Ali imam ta mesec neobičajno število okužb vimena?

Pri izbiri optimalnega zdravljenja je treba upoštevati tudi številne dodatne dejavnike. Pogosto posvetovanje z veterinarjem, ki vam predpisuje zdravila, vam lahko pomaga pri presoji različnih dejavnikov. Izbira intenzivnosti zdravljenja je odvisna od dejavnikov, povezanih s kravo, od povzročitelja bolezni in razpoložljivosti zdravilnih učinkovin, mora pa temeljiti tudi na verjetnosti uspešnega zdravljenja.

Kombinirano zdravljenje z antibiotiki (lokalno in sistemsko) lahko pride v poštev pri veliki prevalenci visokega ŠSC. Sistemsko zdravljenje zmanjša ŠSC pri kravi.3 Stopnja ozdravitve se v primeru številnih grampozitivnih bakterij poveča zaradi kombiniranega zdravljenja.4

Razpoložljive zdravilne učinkovine v veterinarski medicini za prežvekovalce določajo naslednje pristope za uspešno zdravljenje mastitisa:

Razpoložljive zdravilne učinkovine v veterinarski medicini za prežvekovalce določajo naslednje pristope za uspešno zdravljenje mastitisa:

Lajšanje bolečin add

Vnetja vimena so boleča zaradi zastoja mleka. Krave z mastitisom je zaradi vnetnega odziva običajno težje pomolsti kot zdrave krave. Pri zdravljenju mastitisa pri govedu se vse bolj zavedamo pomena uporabe nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAIDs). Med njihove prednosti sodita zmanjšanje vnetja in blaženje učinkov, ki jih povzročijo endotoksini.6

Celo zgodnje dajanje enkratnega odmerka učinkovitega protivnetnega zdravila poveča možnost okrevanja.5 Rezultat tega pristopa k zdravljenju je zmanjšanje števila somatskih celic, manjša izguba mleka ter boljši klinični rezultat in stopnja preživetja. Poleg tega pa izboljša tudi plodnost po mastitisu.7,8

O izbiri ustreznega antibiotika se posvetujte z veterinarjem. Cefalosporini, oziroma tako imenovani zaviralci giraze, so zelo učinkoviti, vendar ne smejo biti prva izbira pri blagih primerih. Na voljo so učinkovite alternative.

Še zlasti pri mastitisu pri na novo okuženih kravah je lahko koristno, da kravo ne zdravite samo z intramamarnimi injektorji, temveč tudi z injekcijo. Uspešnost zdravljenja se pri kravah znatno poveča pri nekaterih patogenih bakterijah.4 

Če se želimo izogniti odpornosti na antibiotike, je izjemno pomembno, da izberemo ustrezno zdravilno učinkovino in pravilen odmerek, zdravljenje pa mora trajati vsaj 3 dni.

Prebodnih vial z gumijastimi zamaški (običajno so namenjene za sistemsko zdravljenje, npr. z injekcijo) nikoli ne uporabljajte za intramamarno dajanje zdravila, niti z brizgo za enkratno uporabo. Ti proizvodi pogosto niso formulirani za intramamarno uporabo, komercialni intramamarni injektorji pa se uporabljajo v skladu s prilagojenimi standardi kontrole kakovosti, da se zagotovi varnost živali, pa tudi ustrezna karenca po zaključenem zdravljenju.

Če ima krava motnje v cirkulaciji (malo je, ima vpadle oči in vstaja le s težavo ali sploh ne), se nujno obrnite na vašega veterinarja. Pri živalih obstajajo tudi druge možnosti zdravljenja, da se stabilizira motnje v cirkulaciji, in sicer z intravensko infuzijo tekočin in mineralov.

Kolimastitis – izgubljen primer ali ne?

V praksi se izraz kolimastitis uporablja kot sinonim za hude primere akutnega mastitisa. Ker pa lahko te hude simptome v vimenski četrti in sami živali sprožijo številni patogeni, ni mogoče sklepati, da je ta primer mastitisa povzročila bakterija Escherichia coli. Tudi druge bakterije, kot sta Klebsiella spp. ali S. aureus, lahko povzročijo podobne simptome kot E. coli.12,14 Le bakteriološka analiza lahko z gotovostjo pokaže patogen, ki je povzročil bolezen.

Kljub temu so te živali pogosto v življenjski nevarnosti in potrebujejo nujno pomoč. Rezultati zdravljenja hudega mastitisa so različni. V resnici je lahko mastitis 3.stopnje za žival življenjsko nevaren, predvsem zaradi septikemije in/ali t.i. imunskega šoka. Več publikacij je pokazalo, da povprečna stopnja uspešnosti zdravljenja in verjetnost povrnitev proizvodnje znaša približno 75%.4,9

Najbolj zanimivo je, da se ti odstotki ne razlikujejo veliko glede na intenzivnost zdravljenja z antibiotiki.4,9 Publikacije kažejo tudi povezavo med uporabo zdravilnih učinkovin, ki se težko porazdelijo v mlečni žlezi, in povečano stopnjo preživetja.10 Te ugotovitve kažejo, da je treba najprej obravnavati septikemijo, toksemijo in kardiovaskularne simptome. Uporaba širokospektralnega intramamarnega protimikrobnega zdravljenja v primeru blagega ali zmernega kolimastitisa ni potrebna.11

Prepoznajte prve znake kolimastitisa

Pri hudem akutnem kolimastitisu krava močno in hitro oslabi. Rejec ali proizvajalec mleka morata opaziti prve znake poslabšanega stanja in takoj ukrepati. Krava se lahko v pol ure spremeni iz »samo ne povsem zdrave« v bolno kravo s povišano telesno temperaturo > 40 stopinj Celzija in z močno otrdelo okuženo četrtjo vimena. Posledično se lahko stanje krave hitro poslabša. V čim bolj zgodnji fazi bolezni zdravimo bolno kravo, temveč je možnosti za okrevanje. Zato je pomembno, da rejci in proizvajalci mleka dobro poznajo svoje krave, da lahko hitreje opazijo nenormalno vedenje.

Kako se spopademo z kolimastitisom?

V primeru hudih simptomov lahko zdravljenje začnemo skladno z načrtom zdravljenja in razpoložljivo dokumentacijo. Vendar, če koliformne bakterije umrejo, se endotoksin sprosti iz bakterijske celične stene, kar povzroča številne simptome, ki jih opazimo pri kravi, lahko celo povzroči šok.13

Z mastitisom povezani virulentni dejavniki sevov koliformnih bakterij so sposobnost uporabe laktoze kot vira energije in zmožnost preživetja v skoraj anaerobnih pogojih.13 Te sposobnosti so povezane s stanjem v izločanju mlečne žleze in omogočajo krajši čas razmnoževanja. V redkih primerih lahko pride do migracije koliformnih bakterij v krvni obtok (septikemija), saj se uniči krvno-mlečna pregrada.13 V primeru septikemije je prognoza za žival bistveno slabša. Zaradi navedenih razlogov sta hitro ukrepanje in optimalna podpora ključnega pomena za okrevanje.

V redkih primerih lahko pride do migracije koliformnih bakterij v krvni obtok (septikemija), saj se uniči krvno-mlečna pregrada.13 V primeru septikemije je prognoza za žival bistveno slabša.

Zaradi navedenih razlogov sta hitro ukrepanje in optimalna podpora ključnega pomena za okrevanje.

Uravnavanje tekočinskega ravnovesja add

Da bi hitro odpravili dehidracijo, lahko veterinar aplicira visoko koncentrirano (hipertonično) intravensko infuzijo. To je nujni ukrep, ki povleče veliko vode v krvni obtok. Krave, ki so deležne takšnega zdravljenja, morajo nato piti veliko vode. To se lahko podpre tudi s peroralno tekočinsko terapijo11 Dodatne tekočine omogočajo hitro izločanje toksinov iz telesa.

Vamp je edinstven organ, ki vpliva na presnovo goveda. Vzdrževanje delovanja vampa zagotavlja vnos krme in hitro okrevanje.

Bolus ali štarterji za podporo delovanja vampa, vsebujejo žive kvasovke in podpirajo zdravo floro in fermentacijo v vampu. Pufri, kot sta natrijev ali kalijev karbonat, lahko pomagajo stabilizirati pH vampa v primeru atonije vampa. Aminokisline in vitamini spodbujajo presnovo in podpirajo jetra pri tvorbi glukoze.

Ta zdravila lahko pomagajo ublažiti nekatere simptome imunskega šoka, hkrati pa omogočajo boljše počutje krave, ki bo tako hitreje spet začela jesti in piti vodo. To pripomore k okrevanju krave, kar se odraža v zmanjšanju vnetnih znakov (npr. ŠSC, telesna temperatura), večji gibljivosti vampa in manjši verjetnosti izločitve.5,11

Torej pri naslednjem resnem mastitisu sprejmite izziv in si prizadevajte za okrevanje!

Preprečevanje kolimastitisa

Kot pove že samo ime, so z okoljem povezane bakterije redko nalezljive, prihajajo pa iz neposrednega okolja krav. Če so glavni patogeni na vaši kmetiji bakterija E. coli in tako imenovane "koliformne bakterije", vam lahko veterinar pomaga odkriti verjetne vire okužbe.

Namesto razmišljanja po ustaljenih vzorcih, je potreben individualen pristop k vsaki farmi. Razumevanje prenosa bakterij in nalezljivih povezav pomaga prepoznati ozka grla posamezne farme. Majhne spremembe pri obvladovanju lokalne higiene lahko pogosto privedejo do bistveno boljših razmer.

Kritične higienske točke za omejitev okoljskega mastitisa so: add

 • Material za nastilj: Na splošno velja, da anorganski material za nastilj (pesek ali apnenec) predstavlja manj verjetno obremenitev z bakterijami, kot material na osnovi celuloze (žagovina, slama ali gnoj).13
 • Redno obnavljanje površine nastilja.
 • Skladiščenje in vir materiala za nastilj.
 • Pri kravah ustrezna velikost ležalnih boksov preprečuje poškodbe seska in izboljša ležanje.
 • Čistoča krav.
 • Odstranite dlake na vimenu.
 • Zmanjšajte vročinski stres.
 • Prilagojena prehrana, še posebej v obdobju presušitve.
 • Upravljanje s kravami v obdobju presušitve, v obporodnem in poporodnem obdobju – subklinična intramamarna okužba (IMI) se lahko pojavi v obdobju presušitve in izbruhne v zgodnji fazi laktacije.14
 • Kopel za seske in oprema za kopanje.
 • Odstranjevanje gnoja.

Avtorja

Matthias Riedel Mag. med. vet.
Business Manager for Cattle and Vaccines
Dechra Veterinary Products

Aleksandra Krawczyk DVM
Product Manager FAP / Technical Manager Cattle
Dechra Veterinary Products

 

 

 1. D. C. Speksnijder et al., 2014: “Reduction of Veterinary Antimicrobial Use in the Netherlands. The Dutch Success Model.”; Zoonoses and Public Health 62(1), pp: 79–87.
 2. P. L. Ruegg, 2017: “A 100-Year Review: Mastitis detection, management, and prevention”; J. Dairy Sci. 100(12), pp: 10381–10397. doi: 10.3168/jds.2017-13023
 3. Sérieys et al., 2005: “Comparative efficacy of local and systemic antibiotic treatment in lactating cows with clinical mastitis”; J Dairy Sci. 88(1), pp: 93-9. doi: 10.3168/jds.S0022-0302(05)72666-7
 4. Steeneveld et al., 2011: “Cow-specific treatment of clinical mastitis: an economic approach.” J dairy Science; Jan;94(1): 174-88. doi: 10.3168/jds.2010-3367
 5. McDougall et al, 2009: “Effect of treatment with the non-steroidal anti-inflammatory meloxicam on milk production, somatic cell count, probability of re-treatment, and culling of dairy cows with mild clinical mastitis. J. Dairy Sci. 92:4421–4431.
 6. James Breen, 2017: “The importance of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in mastitis therapeutics”; Livestock; 22(4), pp. 182–18. doi: 10.12968/live.2017.22.4.182
 7. McDougall et al., 2016: “Addition of meloxicam to the treatment of clinical mastitis improves subsequent reproductive performance.” J. Dairy Sci. 2016: 99; pp: 2026-2042; doi: 10.3168/jds.2015-9615
 8. Felix J. S. van Soes et al., 2018: “Addition of meloxicam to the treatment of bovine clinical mastitis results in a net economic benefit to the dairy farmer.” J. Dairy Sci. 101(4), pp. 3387–3397; doi: 10.3168/jds.2017-12869
 9. L.Sujola et al., 2010 Efficacy of enrofloxacin in the treatment of naturally occurring acute clinical Escherichia coli mastitis; J. Dairy Sci. 93 :1960–1969, doi: 10.3168/jds.2009-2462.
 10. R. J. Erskine et al., 2002 Efficacy of Systemic Ceftiofur as a Therapy for Severe Clinical Mastitis in Dairy Cattle; J. Dairy Sci. 85(10):2571-5, doi: 85(10):2571-5
 11. Sujola et al., 2013: “Treatment for bovine Escherichia coli mastitis – an evidence-based approach”; J. vet. Pharmacol. Therap. doi: 10.1111/jvp.12057
 12. R. G. M. Olde Riekerink et al., 2008: “Incidence Rate of Clinical Mastitis on Canadian Dairy Farms”, J. Dairy Sci. 91, pp: 1366–1377. doi:10.3168/jds.2007-0757
 13. J. Hogan, K. L. Smith, 2003: “Coliform mastitis”, Vet. Res. 34, pp: 507–519. doi: 10.1051/vetres:200302
 14. Klaas et Zadoks, 2018: “An update on environmental mastitis: Challenging perceptions”, Transbound Emerg Dis. 2018; 65(1), pp. 166-185. doi: 10.1111/tbed.12704

 

keyboard_arrow_up