Dechrine rešitve za zdravje rejnih živali

149 različnih blagovnih znamk

na voljo v

25 državah EU 

Veterinarji za preprečevanje in zdravljenje bolezni uporabljajo proizvode podjetja Dechra, kot podporo zdravju in dobrobiti živali.

S stalno rastočo populacijo, ki presega osem milijard ljudi po vsem svetu je zagotavljanje varne prehrane ključnega pomena za doseganje blaginje in stabilnosti. Ohranjanje zdravja rejnih živali je ključnega pomena za izboljšanje produktivnosti in dobrobiti živali. Strateška in učinkovita diagnostika, preventiva in zdravljenje bolezni zagotavljajo ne samo zdrave živali ampak tudi zdrave ljudi.

Dechra nudi podporo veterinarjem pri reševanju teh izzivov, zdaj in v prihodnosti.

Dechrina predanost zdravju rejnih živali

Integrirano upravljanje črede

Skrb za živali, skrb za zdravo poslovanje, skrb za trajnostno in odgovorno rabo antibiotikov. Občutimo povezanost skozi te vrednote, ki jih delimo z našimi strankami in smo jim v podporo.

Dobrobit živali

Podpora veterinarjem pri uporabi zdravil za obvladovanje bolečine, ki dajejo prednost dobrobiti živali zdaj in v prihodnosti.

Preprečevanje bolezni

Podpora pri uporabi preventivnih ukrepov in cepiv, kot del celostnega pristopa k zdravju in dobrobiti živali. Pomoč veterinarjem pri izvajanju učinkovitih strategij cepljenja, ki lahko izboljšajo splošno zdravje in produktivnost živali.

Odgovorna raba antibiotikov

Spodbujanje odgovorne rabe antibiotikov pri rejnih živalih z izobraževanjem, raziskavami in razvojem alternativnih rešitev, ki lahko pomagajo zmanjšati uporabo antibiotikov, hkrati pa ohraniti zdravje in dobrobit živali.

Trajnostna reja živali

Zavezanost dolgoročni trajnosti reji živali ob zmanjšanju njenega vpliva na okolje in družbo.

keyboard_arrow_up