Interna medicina

Obstaja veliko bolezni, ki lahko prizadenejo govedo. Obstaja nekaj regionalnih razlik; bolezni pri govedu so lahko značilna za določena območja ali pa so prisotne po vsem svetu.

Respiratorna obolenja, prebavne težave pri govedu, driska pri kravah in teletih ter presnovne motnje so med najpogostejšimi bolezni, ki močno vplivajo na dobrobit in produktivnost pri govedu. S povečevanjem velikosti črede se je pojavila potreba po dobrem upravljanju s čredo, kjer imajo veterinarji ključno vlogo svetovalcev na kmetiji.

Celostni pristop

Družba Dechra ponuja pravi nabor podpornih orodij za vsako težavo.

Interna medicina - Dechra's celostni pristop

Vzroki za bolezni pri govedu

S prehodom na večje farme so se razmere v bivalnih objektih za živali močno spremenile. To je prispevalo k novim vzorcem: pojavijo se prej neproblematična stanja, medtem ko druga izginejo. Poleg tega se mlečnost na kravo še naprej povečuje, zaradi česar so krave zahtevnejše za rejo in upravljanje. Lokalno podnebje in pogoji v bivalnih objektih so glavni dejavniki tveganja zaradi vpliva na imunski sistem.

Zgodnji simptomi bolezni pri govedu

Z razvojem tehnologije so bila razvita številna orodja za spremljanje črede. Zlasti v velikih čredah te rešitve olajšajo vsakodnevno spremljanje zdravstvenega stanja živali. Če jih pravilno upravljamo, pomagajo opaziti prve znake bolezni. Zgodnje odkrivanje in pravilna diagnoza imata pomembno vlogo pri uspešnem zdravljenju. Načrtovani in pogosti obiski veterinarja izboljšajo spremljanje zdravja črede.

Zdravljenje

Za uspešno in natančno zdravljenje je potrebno tesno sodelovanje med rejcem in veterinarjem. V večini primerov je ključnega pomena, da se z zdravljenjem začne takoj, ko opazimo prve znake slabega počutja živali. Glede na stanje je v večini primerov zdravljenje krav sestavljeno iz antiinfektivnega, protivnetnega in podpornega zdravljenja. Pri nekaterih boleznih je priporočljivo bolne živali ločiti od zdravih.

Družba Dechra podpira in spodbuja odgovorno rabo veterinarskih farmacevtskih proizvodov. Z veterinarjem se posvetujte o možnostih in smernicah zdravljenja.

Praktične ugotovitve

Podatki so na voljo na številnih mlečnih farmah. Poleg pametne kmetijske opreme je večina sistemov za molžo opremljena s sistemi za zbiranje podatkov, ki zagotavljajo koristne informacije o mlečnosti vsake krave. Zmanjšanje proizvodnje mleka je eden od najbolj univerzalnih znakov, da je zdravje krave ogroženo.

Redni obiski veterinarja so nujni za preverjanje zdravstvenega stanja črede, pravočasno zdravljenje in zagotavljanje dobrobiti živali s preprečevanjem širjenja bolezni (izolacija bolnih živali).

Za uporabo pri govedu je registriranih veliko proizvodov. Izbira pravega proizvoda za pravo žival zahteva ustrezen pregled in diagnozo ter poznavanje pogostih patogenov in njihove občutljivosti v čredi.

Zato je treba vsa zdravljenja zabeležiti, da se razvije protokol za obvladovanje bolezni, ki bo standardiziral skupni pristop. To je še posebej pomembno, kadar se z zdravljenjem živali ukvarja veliko ljudi. Nekatere kompleksne bolezni, kot so na primer respiratorna obolenja goveda (BRD), povzroča kombinacija več patogenov. Pri večfaktorskih boleznih je treba v protokol zdravljenja vključiti antibiotike širokega spektra. Da bi zagotovili odgovorno rabo antibiotikov, je treba zdravljenje predpisati le, ko opazimo znake bolezni, in ga omejiti na skupino živali, ki jih je treba takrat zdraviti.

Zdravljenje prve izbire se prednostno izvaja z antibiotiki kategorije D (v skladu z razvrstitvijo EMA). Če je možno, ima prednost individualno zdravljenje (parenteralno dajanje) pred skupinskim zdravljenjem (tj. peroralno zdravljenje v krmi), kar prav tako podpira odgovorno rabo antibiotikov.

keyboard_arrow_up