Infekciozni bronhitis perutnine (angl. IB)

Več o infekcioznem bronhitisu perutnine:

Infekciozni bronhitis perutnine je zelo nalezljiva bolezen, ki je skoraj s 100-odstotno prevalenco razširjena po celem svetu. Med klinične simptome se predvsem štejejo akutne respiratorne motnje pri piščancih v vzreji, lahko povzroči tudi okužbo jajcevoda pri mladih kokoših nesnicah, kar lahko vodi do hudega padca nesnosti in slabše kakovosti jajc. Nekateri sevi virusa infekcioznega bronhitisa perutnine (IBV) so lahko nefropatogeni, kar zlasti pri mladih pticah privede do akutnega nefritisa, urolitiaze in smrtnosti.1,2

Poglejte sorodne proizvode

Ekonomske izgube pri rejcih perutnine lahko nastanejo zaradi:

 • respiratorne bolezni
 • poškodbe ledvic
 • povečane smrtnosti
 • zmanjšane rasti ali padca nesnosti
 • zmanjšane kakovosti jajc
 • pojava lažnih kokoši nesnic

Kako se je virus infekcioznega bronhitisa perutnine (IBV) razvijal skozi leta?:

IBV je bil prvič ugotovljen leta 1931 v ZDA kot povzročitelj respiratorne bolezni, ki prizadene zlasti mlade piščance.3 IBV je povzročitelj ene izmed ekonomsko najpomembnejših bolezni v sodobni reji perutnine.4

Več vrst perutnine je bilo opisanih kot potencialnih prenašalcev virusa, vendar so primarni gostitelji kokoši.2

Koronavirusi, ki sodijo med RNK-viruse, so znani po visoki stopnji mutacije in po kratkem času replikacije.5 Zaradi tega je ta virus nagnjen k hitremu nastajanju novih sevov, kar prav tako otežuje zatiranje in nadzor bolezni. Velika raznolikost populacije virusa, ki nastane v gostitelju, predvsem preko imunskega sistema, ima za posledico stalno pojavljanje novih variant.6

Serotipi

Za potrebe razlikovanja genetskih različic IBV je bila uvedena serotipizacija genetskega materiala virusa. Najbolj razširjeni serotipi v Evropi so:

 • D388 (varijanta QX)
 • UK 793B; CR88
 • Massachusetts (npr. H120)
 • Italian-02

Leta 2016 je bil predlagan novejši in natančnejši klasifikacijski sistem, ki ga epidemiologi od takrat uporabljajo. Temelji na filogenetskih metodah z opisom razmerij med različnimi sevi, da bi se lahko uporabila standardna nomenklatura za praktično uporabo pri identifikaciji novih genetskih variant.7

Na splošno je QX-u podoben IBV (GI-19) opisan kot najzahtevnejši serotip IBV v Evropi, sledijo mu 793B (GI-13) in ostali sevi (GI-1 in GI-21).7,8

 

Kako zaščitimo jate pred infekcioznim bronhitisom perutnine:

Živa virusna cepiva so že dolgo stroškovno učinkovita rešitev za zaščito pred infekcioznim bronhitisom perutnine.

Na svetovni ravni prevalenca različnih serotipov infekcioznega bronhitisa perutnine kaže na velike razlike med posameznimi celinami in regijami.7 Variabilnost IBV zahteva stalni nadzor zaradi pojavljanja novih različic na terenu. Večina držav ima registrirana cepiva proti več serotipom v skladu z lokalno epidemiološko situacijo in potrebami.1

S cepljenjem se ustvari lokalna imunost v dihalnih poteh. Cepljenje običajno daje najboljšo zaščito pred specifičnim serotipom (homologom), vendar lahko z ustrezno kombinacijo cepiv različnih serotipov prav tako dosežemo širšo zaščito tudi pred drugimi terenskimi sevi.9

Dobra veterinarska praksa, ki vključuje diagnostiko, odkrivanje in nadzor, je potrebna za raziskave in pravilno analizo serotipov IBV, ki krožijo na lokalni ravni. Na podlagi tega je omogočena ustrezna izbira programov cepljenja za zagotavljanje optimalne zaščite pred boleznijo. Dobro prakso na farmah, kakor tudi tehnologijo proizvodnje in nadzor imunosupresivnih bolezni, je treba prav tako upoštevati kot del preprečevanja infekcioznega bronhitisa perutnine.3

 1. OIE Terrestial Manual (2018), Chapter 3.3.2. – Avian Infectious Bronchitis

 2. Jackwood, M.W.; deWit, J.J.: “Infectious bronchitis.” In Diseases of Poultry, 13th ed.; Blackwell Publishing: Ames, IA, USA, 2013; pp. 139–160.

 3. R. A. Gallardo: “Infectious bronchitis virus variants in chickens:  evolution, surveillance, control and prevention.” Austral  J Vet  Sci  53,  55-62  (2021)

 4. Domingo, E.; Holland, J.J. “Rna virus mutations and fitness for survival.” Annu. Rev. Microbiol. (1997), 51, 151–178.

 5. M. Legnardi, et al.: “Infectious Bronchitis Virus Evolution, Diagnosis and Control.” Sci. (2020), 7, 79; R.

 6. F. Bande et al.: “Global distributions and strain diversity of avian infectious bronchitis virus: a review.” Animal Health Research Reviews 18(1); 70–83 (2017)

 7. De Wit J.J.,et al.(2013). The required sample size in vaccination-challenge experiments with infectious bronchitis virus, a meta-analysis. Avian Pathol, 42, 9–16.

 8. Valastro V, Holmes EC, Britton P, Fusaro A, Jackwood MW, Cattoli G, Monne I. S1 gene-based phylogeny of infectious bronchitis virus: An attempt to harmonize virus classification. Infect Genet Evol. 2016 Apr;39:349-364.

 9. F. Bande et al.: “Global distributions and strain diversity of avian infectious bronchitis virus: a review.” Animal Health Research Reviews 18(1); 70–83 (2017)

keyboard_arrow_up