Mastitis pri kravah molznicah

S povečanjem mlečnosti krav se je povečalo tudi število težav, s katerimi se vsakodnevno srečujejo rejci in veterinarji. Mastitis je ena od njih.

Mastitis pri kravah molznicah povzroča v čredah veliko ekonomsko škodo. Prispeva k nižji mlečnosti, večjim stroškom zdravljenja in dela, večji stopnji izločanja živali z velikim vplivom na dobrobit goveda.

Obvladovanje mastitisa zahteva večplastne ukrepe in temelji na štirih glavnih stebrih:

  1. molznem sistemu
  2. tehniki molže
  3. okolju in zdravju vimena
  4. tj. spremljanje števila somatskih celic pri posameznih kravah in na ravni črede, preprečevanje, diagnosticiranje, prilagojeno zdravljenje, obvladovanje obdobja presušitve.

Celostni pristop

Tristopenjski pristop za obvladovanje mastitisa pri kravah

Vzroki mastitisa

S prehodom na večje farme in prosto rejo so se infekcijske poti za mastitis spremenile. Zlasti obdobje pred telitvijo in obdobje po telitvi je ključna faza ne le za žival, temveč tudi za obvladovanje mastitisa. Pozorno spremljanje krav v prvih mesecih laktacije in optimizacija njihovega neposrednega okolja bosta izboljšala splošno uspešnost farme.

Diagnosticiranje mastitisa

Diagnosticiranje glavnih povzročiteljev mastitisa na farmi ima ključno vlogo pri sprejemanju natančnih odločitev glede zdravljenja. Pogosto preverjanje prisotnosti patogenov in dokumentiranje občutljivosti omogočata zgodnje odkrivanje trendov in sprememb. Tako lahko prilagodite individualne protokole zdravljenja na farmi glede na spremembe in prepoznate poti okužb na farmi.

Liječenje mastitisa

Uspešno in natančno zdravljenje mastitisa je odvisno od identifikacije povzročitelja in izbire prave učinkovine za posamezno žival. Praviloma imajo krave v začetku laktacije višjo stopnjo ozdravitve kot krave v pozni laktaciji - zlasti pri patogenih, povezanih s kravami: najti na novo okužene krave in jih temeljito zdraviti je ključnega pomena za odgovorno rabo antibiotikov.

Pravilen način vzorčenja mleka je ključen za pravilno diagnozo. Poznavanje povzročitelja in njegove občutljivosti je pomembno za izbiro ustreznega zdravljenja. Zbiranje vseh podatkov na ravni črede pomaga pri izdelavi protokola zdravljenja, ki bo ustrezal potrebam določene farme. Razvoj protokolov zdravljenja in poznavanje najpogostejših patogenov zagotavljata hitro izbiro ustreznega zdravila.

Standardni pristop je mogoče kasneje preveriti na podlagi laboratorijskih rezultatov in ga po potrebi spremeniti. Prilagojeno zdravljenje je bistvenega pomena, vendar so zelo pomembni tudi drugi dejavniki. Ukrepi, ki jih sprejme veterinar, zahtevajo podporo in pripravljenost rejca, da uvede spremembe, če so potrebne. Te spremembe lahko vključujejo tehniko molže, pregled molznega sistema in izvajanje priporočenih izboljšav, prilagojeno prehrano, izločanje živali, ki si verjetno ne bodo opomogle, ter ukrepe za nadzor okoljskih dejavnikov.

Končni uspeh je odvisen od tesnega sodelovanja rejca in veterinarja, saj je treba za obvladovanje problema mastitisa na farmi sprejeti več ukrepov.

Pri kroničnem in akutnem mastitisu se močno osredotočamo na natančno in učinkovito zdravljenje, da bi omogočili odgovorno rabo antibiotikov ter zdravili le, kadar je to medicinsko potrebno. Fleksibilna in priročna uporaba naših proizvodov poenostavi in olajša delo veterinarjev, rejcev ter pacientov. Dechra podpira načelo »eno zdravje«. Z znanjem, praktičnimi orodji ter diagnostično podporo želimo okrepiti položaj veterinarjev in rejcev v boju proti protimikrobni odpornosti.

Poleg proizvodnje visokokakovostnih sodobnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ponujamo tudi koristne nasvete in orodja o katerih se lahko pogovorite s svojim veterinarjem.

 

keyboard_arrow_up